Algemene voorwaarden van Midi Ecole Escalade vzw

De bouldercursussen voor kinderen gegeven in Petite Ile worden georganiseerd en beheerd door:  

Midi Ecole d'escalade vzw  
Rue Vanderkindere 435, 1180 Ukkel  
Ondernemingsnummer 0719801 861  
Bankrekening: BE51 7340 4626 4662  

Artikel 1  

De klimlessen vinden plaats in Petite Ile BV, Klein Eiland 1A, 1070 Brussel. De toegang tot de locatie valt onder de algemene verkoopsvoorwaarden en het huisreglement van Petite Ile BV. Gelieve deze aandachtig te lezen.  

Door de algemene voorwaarden van Midi Ecole Escalade vzwte aanvaarden, aanvaardt u ook de algemene voorwaarden van Petite Ile BV.  

 Artikel 2 UURROOSTER VAN KINDERCURSUSSEN 2022-2023 

 

Groep 

Dag 

Uur 

Leeftijd 

Taal 

Woensdag 

13u30-14u30 

6-8 jaar oud 

FR Monitor 

Woensdag 

13u30-16u00 

Advanced Enkel op uitnodiging van de monitoren 

FR Monitor 

Woensdag 

14u45-15u45 

9-12 jaar oud 

FR Monitor 

Woensdag 

16u00-17u30 

13-18 jaar oud 

FR Monitor 

Zaterdag 

9u30-10u30 

6-8 jaar oud 

FR Monitor 

Zaterdag 

9u30-10u30 

6-8 jaar oud 

NL Monitor 

Zaterdag 

10u45-11u45 

9-12 jaar oud enkel voor kinderen met minstens 1 jaar klimervaring

FR Monitor 

Zaterdag 

10u45-11u45 

9-12 jaar oud

NL Monitor 

Zaterdag 

12u00-13u30 

13-18 jaar oud

FR en NL Monitor 

 

Artikel 3 KALENDER VAN DE LESSEN 

 Seizoen september-december 2022  

 • Begin van de lessen op woensdag 07.09.22 en zaterdag 10.09.22  
 • Einde van de lessen op woensdag 14.12.22 en zaterdag 17.12.22  
 • Er worden geen lessen gegeven op de volgende data 26.10.22, 29.10.22, 02.11.22 en 05.11.22 (Herfstvakantie - Allerheiligen)   
 • In totaal worden er 26 lessen (woensdag en zaterdag inbegrepen) gegeven tussen september en december 2022.  

Seizoen januari-juni 2023  

 • Start van de lessen op woensdag 11.01.23 en zaterdag 14.01.23  
 • Einde van de lessen op woensdag 28.06.23 en zaterdag 01.07.23  
 • Er worden geen lessen gegeven op de volgende data : 22.02.23, 25.02.23, 01.03.23 en 04.03.23 (carnavalsvakantie); 3.05.23, 6.05.23, 10.05.23 en 13.05.23.  
 • In totaal zullen er tussen januari en juni 2023 42 lessen (woensdag en zaterdag inbegrepen) worden gegeven.  

Artikel 4 PRIJSLIJST VAN DE KINDERCURSUSSEN 2022-2023 

Kinderen 6-12 jaar

1* per week

2* per week

September tot December

150 €

240 €

Januari tot Juni

200 €

320 €

September tot Juni

320 €

500 €

 

Teens 13-18 years

1* per week

2* per week

September tot December

190 €

300 €

Januari tot Juni

250 €

400 €

September tot Juni

400 €

625 €

Artikel 5 INSCHRIJVINGEN VOOR CURSUSSEN  

Alleen de volwassene die wettelijk verantwoordelijk is voor het kind, kan de minderjarige inschrijven voor de cursussen. Inschrijvingen kunnen alleen online worden gedaan.   

Om een kind in te schrijven voor de cursussen boulderen is het volgende nodig  

 1. Inschrijving enkel mogelijk online via de WEBSHOP.  
 2. Selecteer de cursus op basis van:  
  1.   de leeftijd van het kind,  
  2.   hun ervaring,  
  3.   de frequentie van de cursussen (1 of 2 cursussen per week) en/of de dag van voorkeur  
  4.   de duur van het abonnement (van september tot december, van september tot juni of van januari tot juni).  
 3. Maak een account aan op naam van het kind en geef de nodige informatie over de volwassene die wettelijk verantwoordelijk is voor het kind.  
 4. Lees de informatie en veiligheid en verzekering bij Petite Ile 
 5.   Lees en accepteer het document "Algemene Voorwaarden - Bijlage: Klimcursussen georganiseerd in samenwerking met Midi Ecole escalade vzw- Jaar 2022-2023".  
 6.   De ouder of wettelijke voogd moet het contract ondertekenen.  
 7.   Betaal on-line per kaart of via overschrijving binnen 5 dagen na de inschrijvingsdatum.  

Artikel 5 INFORMATIE OVER DE VERZEKERING    

 1. Elke deelnemer aan de cursus, zijn ouder of wettelijke voogd, erkent en aanvaardt dat er gevaren verbonden zijn aan het beoefenen van de klimsport.  
 2. Elke klimmer dient in het bezit te zijn van een persoonlijke verzekering. De klimmer is ervan op de hoogte dat hij kan intekenen op een verzekering van de Club Alpin Belge. (zie www.clubalpin.be voor meer informatie)  
 3. Petite Ile BV heeft de volgende verzekeringen:   
  1. Lichamelijke ongevallen - dekt de klant van Petite Ile indien hij/zij gewond raakt in de klimzaal, voor zijn/haar medische kosten die niet gedekt worden door de eigen verzekeringsmaatschappij, tot een maximum van 2478,94€ (met een eigen risico van 24,79€ per persoon en per ongeval). Deze polis omvat ook een vergoeding in geval van overlijden (2500,00€) en in geval van blijvende invaliditeit (met een maximum van 12500,00€)   
  2. Wettelijke aansprakelijkheid - die in werking treedt als Petite Ile BV aansprakelijk wordt gesteld voor door u geleden lichamelijk letsel en/of materiële schade. De tussenkomst van de verzekeraar is beperkt tot 2500000,00€ per schadegeval, met een franchise van 250,00€. Het eigen risico wordt alleen toegepast in geval van materiële schade, niet in geval van persoonlijk letsel.   
 4.  Elke persoon die een cursus bij Petite Ile beklimt of inschrijft, aanvaardt gedekt te zijn door de twee bovenvermelde verzekeringen en aanvaardt de voorwaarden ervan.    

Artikel 6 HUISREGELS BETREFFENDE DE LESSEN

 1.  Het kind moet 10 tot 5 minuten voor het begin van de cursus aanwezig zijn.   
 2. Gedurende de tijd van de cursus worden de ouders verzocht in de kantine te blijven, de gymzaal te verlaten of te klimmen zonder de instructies van de monitor te hinderen.   
 3. Tijdens de cursus kan de instructeur de kinderen voorstellen om specifieke gereedschappen en gebieden van de klimzaal te gebruiken. Buiten de tijden van de cursus mogen de kinderen de fitness/stretching ruimte niet betreden en geen enkel hulpmiddel dat in de ruimte aanwezig is (swissball, elastieken, ringen etc) gebruiken of aanraken. 
 4. Het is toegestaan dat de kinderen na de cursus blijven klimmen op voorwaarde dat zij de hierboven vermelde veiligheids- en huisregels in acht blijven nemen.  
 5. Buiten de tijden van de lessen vallen de kinderen automatisch onder de verantwoordelijkheid van hun wettelijke voogd - zelfs als de wettelijke voogd niet in de gymzaal aanwezig is (bijv. als ze te laat zijn om het kind aan het einde van de cursus op te halen).  
 6. Buiten de tijden van de cursussen is het de verantwoordelijkheid van de wettelijke begeleider om toezicht te houden op de veiligheid van het kind en erop toe te zien dat de huisregels worden nageleefd.   
 7. Het personeel van Petite Ile en de instructeurs van de Midi ASBL hebben het recht om personen, kinderen en families die zich niet aan de hierboven vermelde voorwaarden houden uit te sluiten tijdens of buiten de tijden van de cursussen. 

Naast deze huisregels aanvaardt iedere deelnemer aan de cursus ook de huisregels van Petite Ile    

Artikel 7 ANNULERINGS- EN TERUGBETALINGSVOORWAARDEN  

 1. De inschrijving kan geannuleerd worden tot 30 dagen voor het begin van de cursussen. In dit geval wordt de cursusprijs volledig terugbetaald aan de wettelijke docent.  
 2. Het abonnement op de cursus kan ook worden geannuleerd in het geval dat het kind om medische redenen de rest van het jaar moet stoppen met het beoefenen van boulderen.  
 3. In dit geval moet de wettelijke tutor een medisch attest voorleggen en zal de waarde van de cursussen die het kind niet kan bijwonen, worden terugbetaald.   
 4. Er worden geen terugbetalingen of kortingen gegeven als het kind om medische of andere redenen een deel van de lessen niet kan bijwonen, bijv. als het een periode afwezig is en na de pauze de lessen weer komt bijwonen.    
 5. Om het abonnement van het kind op te zeggen moet de wettelijke tutor een e-mail sturen naar: cours@petite-ile.be

U kunt contact met ons opnemen door met het personeel te spreken of door ons te schrijven op cours@petite-ile.be. Indien wij contact met u opnemen, doen wij dat telefonisch of schriftelijk op het e-mailadres dat u ons bij uw inschrijving hebt meegedeeld of het emailadres waarmee u ons contacteerde.